Parket bij de Hoge Raad 5 september 2003

ECLI:NL:PHR:2003:AI0871

Datum: 05-09-2003

Onderwerp(en): Vereenzelviging

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Nr. 1378 5 september 2003 AB in de zaak van de gemeente 's-Gravenhage, zetelende te 's-Gravenhage, eiseres tot cassatie,

advocaat: mr. J.A.M.A. Sluysmans, tegen 1. [Verweerster 1], gevestigd te [vestigingsplaats], 2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], 3.a. [Verweerder sub 3a], wonende te [woonplaats], b. [Verweerster sub 3b], wonende te [woonplaats],

c. tezamen vormend de vennootschap onder firma "[verweerster sub 3c]", gevestigd te [vestigingsplaats], 4. [Verweerster 4] ,

gevestigd te [vestigingsplaats], 5. [Verweerder 5], wonende te [woonplaats], verweerders in cassatie, advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens. 1. Geding in voorgaande instanties

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: