Raad van State 3 april 2024 Raad van State 3 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 13 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2024:628 Raad van State 14 februari 2024

ECLI:NL:RVS:2024:628

Datum: 14-02-2024

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: LegalFlix


Bij besluiten van 27 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden aan [appellant A] en [appellant B] een last onder dwangsom opgelegd betreffende het pand aan [locatie] te Leiden. De last strekt ertoe dat binnen acht weken na verzending van dat besluit de uitgevoerde bouwwerkzaamheden (in dit geval een ventilatiepijp) ongedaan te maken en ongedaan te houden en het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van het pand te staken en gestaakt te houden. [appellant B] is eigenaar en [appellant A] is huurder van het pand aan [locatie] te Leiden. [appellant A] exploiteert sinds 2013 het pand als horeca-inrichting onder de naam "[bedrijf]". Op 2 november 2018 heeft een toezichthouder van de gemeente Leiden geconstateerd dat op het pand een ventilatiepijp is geplaatst zonder de daartoe vereiste omgevingsvergunning. Op 13 december 2018 heeft een toezichthouder geconstateerd dat het pand hoofdzakelijk wordt gebruikt als shisha-lounge. Bij een hercontrole op 17 mei 2019 heeft een toezichthouder geconstateerd dat de situatie nog onveranderd is.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Wiebe van de Rijt

advocaat Hekkelman advocaten docent Radboud Universiteit Nijmegen