Raad van State 16 juli 2019

ECLI:NL:RVS:2019:2405

Datum: 16-07-2019

Onderwerp(en): Intrekking o.g.v. fraude

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij verwijzingsuitspraak van 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2492 (hierna: de verwijzingsuitspraak), heeft de Afdeling het Hof van Justitie verzocht bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de gestelde vragen over de uitleg van de Gezinsherenigingsrichtlijn (PB 2003 L 251, met rectificatie in PB 2012 L 71) en de Richtlijn langdurig ingezetenen (PB 2004 L 16). De Afdeling heeft bij deze uitspraak de behandeling van de hoger beroepen geschorst tot het Hof uitspraak zal hebben gedaan en elke verdere behandeling aangehouden.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: