Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Centrale Raad van Beroep 2 april 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Centrale Raad van Beroep 14 maart 2024 Centrale Raad van Beroep 13 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2023:1013 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023.

ECLI:EU:C:2023:1013

Datum: 21-12-2023

Onderwerp: HvJ EU 21 december 2023, C -488/21, GV, ECLI:EU:C:2023:1013

Overige onderwerpen: Recht op collectieve voorzieningen

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023.GV tegen Chief Appeals Officer e.a.Verzoek van de Court of Appeal om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Artikelen 21 en 45 VWEU – Recht van de burgers van de Unie zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven – Werknemer die de nationaliteit van de gastlidstaat heeft verkregen met behoud van zijn oorspronkelijke nationaliteit – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 3 – Begunstigden – Artikel 2, punt 2, onder d) – Familielid – Rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn die ten laste komen van een werknemer die burger van de Unie is – Artikel 7, lid 1, onder a) en d) – Verblijfsrecht van meer dan drie maanden – Behoud van de status van ten laste komende persoon in de gastlidstaat – Artikel 14, lid 2 – Behoud van het verblijfsrecht – Verordening (EU) nr. 492/2011 – Artikel 7, lid 2 – Gelijkheid van behandeling – Sociale voordelen – Bijstandsuitkeringen – Onredelijke belasting voor het socialebijstandsstelsel van de gastlidstaat.Zaak C-488/21.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht