Raad van State 17 september 2021

ECLI:NL:RVS:2021:2092

Datum: 17-09-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Zicht op uitzetting

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij besluiten van 9 maart 2021 en 12 maart 2021 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de vreemdeling in bewaring gesteld. De vreemdeling heeft de Algerijnse nationaliteit. Volgens de staatssecretaris was de bewaring van de vreemdeling noodzakelijk omdat hij geen gevolg had gegeven aan de opdracht in het terugkeerbesluit van 5 maart 2019 om Nederland te verlaten, er een risico bestond dat hij zich zou onttrekken aan het toezicht en hij de voorbereiding van zijn vertrek of uitzettingsprocedure ontweek of belemmerde. Deze uitspraak gaat over de vraag of zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn bestaat voor vreemdelingen die voor hun uitzetting naar Algerije afhankelijk zijn van de afgifte van een laissez-passer door de Algerijnse autoriteiten.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: