Raad van State 20 augustus 2014

ECLI:NL:RVS:2014:3179

Datum: 20-08-2014

Onderwerp(en): Europa Route

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Vreemdelingenrecht

Bij op 15 november 2010 verzonden besluit heeft de minister een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000), waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: