Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:3920 Raad van State 21 december 2022

ECLI:NL:RVS:2022:3920

Datum: 21-12-2022

Onderwerp: Actuele jurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 27 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Buren de aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade buiten behandeling gesteld. [appellant] is eigenaar van het perceel met woning [locatie] te Ravenswaaij. Zij heeft bij aanvraagformulier met als datum 30 januari 2020 bij het college een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade ingediend. Het college heeft aan het in bezwaar gehandhaafde besluit van 27 mei 2020 ten grondslag gelegd dat het aanvraagformulier onvoldoende gegevens bevatte om het verzoek te kunnen beoordelen. [appellant] kan zich niet vinden in de uitspraak van de rechtbank. Zij voert aan dat zij aan alle vereisten voor een correcte aanvraag heeft voldaan. Ze heeft haar aanvraag tijdig ingediend en aanvullende stukken naar de gemeente gestuurd. Zij stelt dat zij de brief van het college van 17 april 2020 niet heeft ontvangen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)