Raad van State 3 april 2024 Raad van State 3 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 13 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2024:271 Raad van State 24 januari 2024

ECLI:NL:RVS:2024:271

Datum: 24-01-2024

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: LegalFlix


Bij besluit van 19 februari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht aan [appellant sub 2] een bestuurlijke boete van € 12.500,00 opgelegd. [appellant sub 2] is eigenaar van de woning aan de [locatie] in Utrecht. Naar aanleiding van een melding hebben inspecteurs van de gemeente Utrecht de woning op 28 januari 2020 en 23 november 2020 bezocht en geconstateerd dat kamers van de woning aan verschillende personen werden (onder)verhuurd. Zij hebben hun bevindingen neergelegd in op ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Het college heeft daaruit opgemaakt dat het gebruik van de woning in strijd is met de Huisvestingswet 2014. [appellant sub 2] heeft daarop bij zienswijze van 29 januari 2021 aan het college te kennen gegeven dat hij de woning sinds 1 januari 2017 aan [huurder] verhuurt en dat in de huurovereenkomst, die hij bij zijn zienswijze heeft gevoegd, is opgenomen dat het appartement uitsluitend is bestemd om te worden gebruikt als woonruimte voor [huurder] zelf of zijn gezin en dat het [huurder] niet is toegestaan huur- dan wel onderverhuurovereenkomsten met derden te sluiten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Wiebe van de Rijt

advocaat Hekkelman advocaten docent Radboud Universiteit Nijmegen