Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2017:1674 Raad van State 30 juni 2017

ECLI:NL:RVS:2017:1674

Datum: 30-06-2017

Onderwerp: Het Advies

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern


Bij besluit van 23 juni 2015 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om krachtens artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) te bepalen dat zijn uitzetting achterwege blijft, afgewezen.

Ga naar uitspraak