Raad van State 30 maart 2020

ECLI:NL:RVS:2020:897

Datum: 30-03-2020

Onderwerp(en): Corona

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Bij brief van 24 maart 2020 hebben de Stichting Leefbaar Buitengebied en anderen verzocht om wraking van staatsraad mr. J. Hoekstra als voorzieningenrechter belast met de behandeling van de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening in de zaken nrs. 201909073/2 en 201909074/2. De Stichting en anderen hebben aan hun wrakingsverzoek ten grondslag gelegd dat als gevolg van de gang van zaken voorafgaand aan de zitting die op 24 maart 2020 plaats zou vinden, de voorzieningenrechter bij hen de vrees heeft gewekt dat hij partijdig is en dat daardoor geen sprake is van een eerlijk proces.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: