Raad van State 30 september 2020

ECLI:NL:RVS:2020:2309

Datum: 30-09-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Aanvulling toetsingskader planologische afwijking

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

In het besluit van 4 juli 2019 heeft de raad van de gemeente Achtkarspelen het bestemmingsplan "[locatie 1] - Surhuisterveen" vastgesteld. Met het plan beoogt de raad de bouw van 19 grondgebonden eengezinswoningen mogelijk te maken op de locatie van een voormalige meubelzaak bij de kruising van De Dellen met de Molenweg in Surhuisterveen. [appellant sub 1] woont aan de [locatie 2] in Surhuisterveen (kadastraal bekend als B 9141). Dit perceel grenst direct aan het plangebied en heeft een woonbestemming. [appellant sub 1] meent dat de ten behoeve van hem gevestigde erfdienstbaarheid wordt miskend en dat hij de ten laste van hem gevestigde erfdienstbaarheid niet meer kan nakomen, waardoor sprake is van evidente privaatrechtelijke belemmeringen die aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staan. Daarnaast stelt [appellant sub 1] dat het plan leidt tot een verkeersonveilige situatie.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: