ECLI:NL:RVS:2019:3741

Datum: 06-11-2019

Onderwerp: EVOA

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Extern

Bij vijftien besluiten van 12 januari 2018 en 15 januari 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vijftien in 2017 verleende toestemmingen voor overbrenging van afvalstoffen naar [appellante], ingetrokken. [appellante] bewerkt in haar inrichting te [plaats] beeldbuizen, zogeheten Cathode Ray Tubes (CRT’s), en beeldbuisglas. De beeldbuizen en het beeldbuisglas zijn afkomstig van afgedankte televisietoestellen en computerschermen. Na de bewerking wordt het CRT-glas overgebracht naar de inrichting van [appellante] in [plaats], waar het wordt toegepast in betonproducten, de zogenoemde legioblokken. Beeldbuizen en beeldbuisglas worden geregeld vanuit het buitenland naar de inrichting van [appellante] in Son overgebracht om te worden verwerkt. Van de overbrenging van deze afvalstoffen moet voorafgaand kennisgeving worden gedaan.

Ga naar uitspraak