Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2023:3380 Raad van State 6 september 2023

ECLI:NL:RVS:2023:3380

Datum: 06-09-2023

Onderwerp: Beleidsregels

Overige onderwerpen: Planregels, Toetsing omgevingsplan in vergunningprocedure , Vergunningsprocedure

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Bij besluit van 11 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag aan BRECOD een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een woontoren op het perceel aan het Maanplein 110 in Den Haag en het uitbreiden van de parkeergarage, behorend bij Maanplein 128 tot en met 133. BRECOD heeft omgevingsvergunning gevraagd voor het realiseren van een woongebouw in de vorm van een woontoren met 183 woningen, 300 m2 detailhandel, 299 m2 maatschappelijke diensteverlening en een parkeergarage aan het Maanplein 110 in Den Haag, en voor de uitbreiding van de parkeergarage, behorend bij Maanplein 128 tot en met 133. Het college heeft de gevraagde omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten "bouwen" en "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" als is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo). Met die laatste activiteit heeft het college gebruik gemaakt van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid uit het bestemmingsplan "Omgevingsplan Binkchorst" en toegestaan dat de woontoren een hoogte van 73,1 m in plaats van de maximaal toegestane bouwhoogte van 70 m krijgt.

Ga naar uitspraak