Raad van State 23 februari 2024 Rechtbank Den Haag 16 februari 2024 Rechtbank Den Haag 15 februari 2024 Rechtbank Den Haag 15 februari 2024 Raad van State 23 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2023:5458 Rechtbank Den Haag 18 april 2023

ECLI:NL:RBDHA:2023:5458

Datum: 18-04-2023

Onderwerp: Asiel

Overige onderwerpen: Werken tijdens asielprocedure

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Afwijzing aanvragen tewerkstellingsvergunning. De 24-weken-eis van artikel 6.2, aanhef en onder c van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 beperkt de effectieve toegang onnodig en is daarmee in strijd met artikel 15, eerste en tweede lid, van de Opvangrichtlijn. Daarom bepaalt de rechtbank deze 24-weken-eis onverbindend is. Beroepen gegrond. Het UWV moet nieuwe besluiten op de bezwaren nemen. De rechtbank treft, op grond van artikel 8:72, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de voorlopige voorziening dat eiser dient te worden behandeld als ware hij in het bezit van een tewerkstellingsvergunning. Deze voorlopige voorziening vervalt twee weken nadat het UWV een nieuw besluit op het bezwaar van eiseres heeft genomen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht

mr. Marieke van Eik

advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers