Rechtbank Noord-Holland 11 maart 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:1857

Datum: 11-03-2020

Onderwerp(en): Overeenkomst van opdracht

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht

Deelgeschil. Werkgever aansprakelijk. Niet aangetoond dat hij de onder 7:658 lid 1 BW genoemde verplichtingen is nagekomen. Gebrek aan toezicht op de werkzaamheden.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: