Kort geding. Voorlopig oordeel dat geen sprake is van ziekte ex art 7:629 BW nu geen sprake van medisch objectiveerbare beperkingen. Loonvordering wel toegewezen op grond van art 7:628 BW nu reden van niet-werken (arbeidsconflict) overwegend in risicosfeer werkgever ligt.

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: