Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023 Gerechtshof Den Haag 11 juli 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023 Rechtbank Noord-Nederland 2 juni 2023 Gerechtshof Den Haag 30 mei 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2014:7910 Rechtbank Rotterdam 20 augustus 2014

ECLI:NL:RBROT:2014:7910

Datum: 20-08-2014

Onderwerp: Verhouding EEX & CMR (art. 31 CMR)

Rechtsgebiedenregister: Transport- en handelsrecht

Vindplaats: Extern

Bevoegdheidsincident. Voor zover het gaat om tussen partijen overeengekomen CMR-vervoer, is de in de ‘Rate Proposals’ genoemde clausule in strijd met artikel 31 CMR en, gelet op het bepaalde in artikel 41 CMR, nietig. Voor zover het gaat om tussen partijen overeengekomen vervoer waarop de CMR niet van toepassing is, moet onderzocht worden of partijen een overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht hebben gesloten ex art. 23 lid 1 EEX-Vo. Gesteld noch gebleken is dat partijen bij een forumkeuze zijn overeengekomen als bedoeld in sub a van artikel 23 lid 1 EEX-Vo. Samskip SRL mocht er onder de gegeven omstandigheden voorts niet zomaar van uitgaan dat Stante door niet te reageren op de door Samskip SRL per e-mail verzonden ‘Rate Proposals’ de algemene voorwaarden van Samskip SRL, en de daarin opgenomen jurisdictieclausule, stilzwijgend aanvaardde in een vorm als bedoeld onder sub b of c van art. 23 lid 1 EEX-Vo. Van aanvaarding van de algemene voorwaarden van Samskip SRL door Stante is derhalve geen sprake. Dat betekent dat de rechtbank onbevoegd is (art. 2 EEX-Vo).

Ga naar uitspraak