Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023 Gerechtshof Den Haag 11 juli 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023 Rechtbank Noord-Nederland 2 juni 2023 Gerechtshof Den Haag 30 mei 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2021:1360 Rechtbank Rotterdam 24 februari 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:1360

Datum: 24-02-2021

Onderwerp: “Elsa”: bestemming van het gehele object “De aanmeerboei is blijkens haar constructie bestemd om te drijven en heeft gedreven . Dat geldt echter niet voor de rest van de afmeerinstallatie, te weten het anker, de ankerketting en de nylon lijn tussen ank

Rechtsgebiedenregister: Transport- en handelsrecht

Vindplaats: Extern

Stranding van het motorjacht Elsa op de kust van Saba. Beperkingsprocedure en renvooizaak bij het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Interregionale litispendentie. Bijzonder belang. Geen reden om de beslissing aan te houden. De eigenaar van de Elsa vordert schadevergoeding op grond van 6:174 BW BES dan wel onrechtmatig handelen. De aanmeerboei/afmeerinstallatie waaraan de Elsa was vastgemaakt was niet duurzaam met de grond verenigd en naar haar aard en inrichting niet bestemd om voor langere tijd duurzaam ter plaatse te blijven. Geen opstal in de zin van artikel 6:174 BW BES. De afmeerinstallatie is geen schip in de zin van artikel 8:1 BW BES. Aan gedaagden kan geen verwijt worden gemaakt van het losslaan van de aanmeerboei zodat onrechtmatig handelen niet vast is komen te staan. De vorderingen worden afgewezen.

Ga naar uitspraak