Rechtbank Rotterdam 24 januari 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:517

Datum: 24-01-2020

Onderwerp(en): Wet zorg en dwang

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). Verzoek CIZ rechterlijke machtiging niet-ontvankelijk. Geen verklaring als bedoeld in artikel 26 lid 5 onder d Wzd. Verklaring van arts is essentieel bij een verzoek tot vrijheidsbeneming van een cliënt.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: