Rechtbank Rotterdam 28 maart 2018

ECLI:NL:RBROT:2018:2515

Datum: 28-03-2018

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Conservatoir beslag

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Kort geding opheffing beslag, drie samenhangende zaken. COFCO heeft conservatoire beslagen laten leggen voor vorderingen die verband houden met de overname van Nidera. Volgens COFCO is die overname onder invloed van bedrog door Cygne tot stand gekomen. Over die vordering, die volgens COFCO minimaal US$ 550 miljoen bedraagt, loopt een arbitrageprocedure. COFCO heeft ook beslagen laten leggen ten laste van Swansea, enig aandeelhouder van Cygne, en de drie bestuurders van Cygne en Swansea; ten laste van ieder van die vier partijen zijn beslagen gelegd voor een vordering van (telkens) US$ 288 miljoen.

Deze vordering is gegrond op onrechtmatige verhaalsfrustratie (van de vordering van COFCO op Cygne).

Niet aannemelijk dat COFCO een vordering heeft die hoger is dan het bedrag aan zekerheid (US$ 187,5 miljoen), waarover zij al beschikt. COFCO maakt haar vordering, waarvan een berekening ontbreekt, op geen enkele wijze inzichtelijk. Dat leidt tot opheffing van alle beslagen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: