Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023 Gerechtshof Den Haag 11 juli 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023 Rechtbank Noord-Nederland 2 juni 2023 Gerechtshof Den Haag 30 mei 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2019:8469 Rechtbank Rotterdam 30 oktober 2019

ECLI:NL:RBROT:2019:8469

Datum: 30-10-2019

Onderwerp: “Linnau ” Stelplicht naar aanleiding van schade bij lossing van een zeeschip .Rechtbank verwijst naar ECLI :NL :HR :1953 :207 (“ Nicolaos Pateras ”) . “De enkele omstandigheid dat er schade is ontstaan tijdens het lossen, zonder meer, levert niet een

Rechtsgebiedenregister: Transport- en handelsrecht

Vindplaats: Extern

Linnau; stuwadoorsaansprakelijkheid; vorderingsgerechtigdheid. De enkele omstandigheid dat er schade is ontstaan tijdens het lossen, zonder meer, levert niet een onrechtmatige daad op. Niet gesteld dat gedaagde onzorgvuldig heeft gehandeld.

Ga naar uitspraak