Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBZWB:2016:3628 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 juni 2016

ECLI:NL:RBZWB:2016:3628

Datum: 07-06-2016

Onderwerp: Onbevoegde e - mail aan orgaan

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern


Verzoek om een omgevingsvergunning om een pand te mogen gebruiken als woning en pension. Verweerder heeft de beslistermijn opgeschort omdat nog enkele stukken ontbraken. Tevens heeft verweerder met toepassing van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo de beslistermijn van acht weken verlengd met zes weken. Op 26 juni 2015 heeft eiser de ontbrekende gegevens per email verzonden aan het e-mailadres van een ambtenaar van de gemeente. Die ontbrekende stukken zijn op dinsdag 30 juni 2015 ingeboekt in het gemeentelijke postsysteem. Uit artikel 2:15 van de Awb volgt dat een bericht elektronisch naar een bestuursorgaan kan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft op haar website een proclaimer geplaatst waarin is vermeld dat berichten verzonden aan persoonlijke e-mailadressen van bestuurders of medewerkers van de gemeente niet als officieel poststuk worden behandeld. Nu de stukken op 30 juni 2015 door verweerder zijn ontvangen in haar “systeem voor gegevensverwerking” als bedoeld in artikel 2:17 Awb, is er geen omgevingsvergunning van rechtswege.

Ga naar uitspraak