Raad van State 20 mei 2020

ECLI:NL:RvS:2020:1235

Datum: 20-05-2020

Onderwerp(en): Intrekken nationaliteit - paspoort

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij besluit van 11 april 2018 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000, waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: