Gerechtshof Amsterdam 20 september 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:2970

Datum: 20-09-2021

Onderwerp(en): Stukken indienen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Personen en familierecht, jeugdbeschermingsrecht. Toelaatbaarheid niet toegelichte producties .Verzoek tot verlenging OTS in hoger beroep niet-ontvankelijk, omdat kinderrechter OTS niet heeft verlengd en de maatregel inmiddels is verlopen. Geen strijd met artt. 6, 8 en 13 EVRM.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: