Centrale Raad van Beroep 26 augustus 2010

ECLI:NL:CRVB:2010:BN6935

Datum: 26-08-2010

Onderwerp(en): Plichtsverzuim

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Ten uitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag is terecht. Bij de toetsing van een besluit tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk strafontslag dient beoordeeld te worden of het gepleegde plichtsverzuim uitvoering van de eerder opgelegde voorwaardelijke straf rechtvaardigt en dat er naast die beoordeling geen plaats meer is voor een onevenredigheidstoetsing. (LJN AW4578). Voldoende aannemelijk dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan sexuele intimidatie en agressief gedrag.

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
Paul van der Heijden

bedrijfsvoeringspecialist Politie, arbeidszaken

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: