Actualiteiten arbeidsrecht

PO punt(en): 8

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 14-06-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

dinsdag 14-06-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

In het voorjaar en in het najaar zal mr. Marije Schneider 4 uur lang de actualiteiten in het arbeidsrecht met u doornemen.

Aanmelden

Programma

Actualiteiten arbeidsrecht | Finale kwijting als voorwaarde instemming van ... (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 14-06-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • Annotatie: Hoge Raad 12 november 2021 | Onderzoeksplicht werkgever bij opzegging door werknemer
  • Annotatie: Hoge Raad 21 januari 2022 | Finale kwijting als voorwaarde instemming van de werkgever met Xella-voorstel
  • Annotatie: Hoge Raad 18 februari 2022 | Ontbinding arbeidsovereenkomst mogelijk in geval van ziekmelding na ontslagaanvraag bij UWV maar voordat kantonrechter om ontbinding is verzocht
  • Annotatie: Hoge Raad 25 maart 2022 | Aansprakelijkheid van werknemer voor de onderzoekskosten van werknemer
  • Annotatie: Hoge Raad 3 mei 2022 | Schriftelijkvereiste bij aanzegplicht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar 2022 | E-grond | G-grond | D-grond |... (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 14-06-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • D-grond
  • E-grond
  • Ernstig verwijtbaar handelen
  • Oosv en e-grond Drie verschillen:
  • G-grond
  • H-grond
  • I- grond

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | Luizengaatje | Xella | Transitievergoeding bi... (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 14-06-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • Annotatie: Hoge Raad 17 juli 2020 | Transitievergoeding bij onregelmatige opzegging
  • Xella
  • Luizengaatje
  • Annotatie: Hoge Raad 29 mei 2020 | Motivering hoogte billijke vergoeding
  • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 12 januari 2021 | Billijke vergoeding en contractueel overeengekomen beëindingsvergoeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden | Verplichtingen ambtenaar (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 14-06-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • Richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden
  • Verplichtingen ambtenaar

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar | deel 1 (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 07-12-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • Programma Hoge Raad
  • Hoge Raad in 7 uitspraken 1. HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:63 (ontbindingsverzoek werkneemster) 2. HR 18 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:276 (opzegverbod tijdens ziekte na aanvang UWV -aanvraag) 3. HR 25 maart 2022, ECLI:NL:HR:2022:448 (verhaal on
  • 1. ECLI:NL:HR:2022:63
  • 2. ECLI:NL:HR:2022:276 “Staat het opzegverbod tijdens ziekte in de weg aan een rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden , indien de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is aangevangen nadat het UWV
  • 2. ECLI:NL:HR:2022:276
  • 3. ECLI:NL:HR:2022:448
  • 4. ECLI:NL:HR:2022:950
  • 5. ECLI:NL:HR:2022:1402
  • 6. ECLI:NL:HR:2022:1374
  • 7. ECLI:NL:HR:2022:1759

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar | deel 2 (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 07-12-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • Programma Ontslagrecht
  • A - grond
  • B - grond
  • C - grond Rechtbank Den Haag 3 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9772
  • D - grond HR 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:933 (Ecofys ) Rechtbank Limburg, 26 januari 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:1365
  • E - grond HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:781 (IIF) Hof Arnhem -Leeuwarden 25 juli 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:6364 Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3209
  • E - grond
  • F - grond Rechtbank Midden - Nederland 26 april 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2027
  • G - grond Hof Den Haag 3 mei 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:817
  • H - grond Rechtbank Rotterdam 11 oktober 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8525
  • I - grond Hof Arnhem -Leeuwarden 29 maart 2021 ECLI:NL:GHARL:2021:2957 Hof Den Bosch 21 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1299

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar | deel 3 (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 07-12-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • Programma Vergoedingen
  • Xella in 3 uitspraken 1. 1. HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:63 (voorwaarde Xella -verzoek) 1. 2. Centrale Raad van Beroep 1 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1180 (compensatie transitievergoeding)1. 3. HR 11 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1575 en 1576
  • Xella : hoe zat het ook alweer?
  • Xella - vergoeding Voorstel werknemer vso met toekenning wettelijke transitievergoeding
  • 1. ECLI:NL:HR:2022:63
  • Maar hoe zit het met deze Xella - situaties?
  • Compensatieregeling 7:673e lid 1 BW
  • 2. ECLI:NL:CRVB:2022:1180 Doel regeling is de reden voor het slapend houden van dienstverband door werkgevers weg te nemen7:673e lid 1 bevat grondslag voor compensatie
  • 3. ECLI:NL:HR:2022:1575 en 1576
  • Andere vergoedingen
  • Transitievergoeding Hoge Raad 3 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:815 Rechtbank Amsterdam 4 augustus 2022, JAR 2022/272Rechtbank Rotterdam 29 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8109
  • Billijke vergoeding in hoger beroep Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3207
  • Luizengaatje
  • Contractuele vergoeding 1. Hof Amsterdam 12 januari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:29

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar | deel 4 (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 07-12-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • Programma Nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen
  • Richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden NIEUW! 7:611a, 7:653a, 7:628b BW en 2b Wfw
  • Richtlijn Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  • 7:611a BW Nieuw artikel 7:611a lid 2 BWAlleen voor verplichte scholing
  • 7:653a BW
  • 7:628b BW
  • 2b Wet flexibel werken
  • WOR Verkorting termijnen actief en passief kiesrechtUitzendkrachten Vaste OR -commissie
  • Klokkenluiders Wet huis voor klokkenluiders
  • Hybride werken Wetsvoorstel werken waar je wilWetvoorstel recht op onbereikbaarheid

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Marije-Schneider-5271.jpg
mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden, raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten

Bekijk profiel

Jurisprudentie