Cambridge: Verdieping strafrecht

PO punt(en): 10

Locatie: Cambridge, Engeland

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

De cursus gaat definitief door!

Wilt u 10 PO punten behalen, wilt u zich verdiepen in het strafrecht en wilt u de bijzondere sfeer van Cambridge beleven? Schrijft u zich dan snel in voordat deze cursus vol is. Het studeren in Cambridge is een bijzondere ervaring in een bijzondere omgeving waar u verblijft in één van de originele studentenkamers. De eis van triple A grades en one A plus grade om te worden toegelaten tot de law school van Cambridge University hanteren wij niet. Wij hanteren slechts de eis dat advocaten graag dit college willen volgen en deze ervaring willen meebeleven.
We volgen op twee dagen college van 08.00 uur tot 13.30 uur. Na de aansluitende lunch is men vrij om de bijzondere stad Cambridge te bezichtigen en te ervaren.

De prijs van €899,- is inclusief:

  • 2 overnachtingen in een éénpersoonskamer in een college in Cambridge inclusief ontbijt
  • 1 welkomstborrel
  • 2 lunches in Cambridge
  • 1 buffet in Cambridge
  • 1 gala diner in Cambridge (Dresscode: Black Tie)
  • Digitale cursusdocumentatie
  • Handouts van de PowerPoint presentaties
  • 10 PO punten

U kunt zelf de vlucht naar Groot Brittannië boeken. Hierdoor kunt u besluiten eerder te vertrekken of langer te blijven in Cambridge of Londen. U kunt het beste vliegen op London Stansted, vanaf vliegveld London Stansted gaat er twee keer per uur een rechtstreekse trein naar Cambridge.

Het programma is als volgt:

Donderdag 8 september
19.00 – 19.30 borrel
19.30 – 20.30 buffet

Vrijdag 9 september

07.30 - 08:00 ontbijt
08.00 - 10:00 college
10.00 - 10:15 pauze
10.15 - 12:15 college
12:15 - 12:30 pauze
12:30 - 13:30 college
13.30 lunch
14.00 bezoek rechtbank als er zittingen zijn (optie)
19.00 borrel
19.30 formeel 3 gangen diner (gala)

Zaterdag 10 september

07.30 - 08:00 ontbijt
08.00 - 10:00 college
10.00 - 10:15 pauze
10.15 - 12:15 college
12:15 - 12:30 pauze
12:30 - 13:30 college
13.30 lunch

Als de cursus eenmaal definitief is gemaakt is kosteloos uitschrijven helaas niet meer mogelijk, dan worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Op de hoogte blijven over Cambridge: Verdieping strafrecht

Programma

Voorlopige hechtenis en proces- en afdoeningsvoorstellen (klassikaal)

mr. Geert Janssen | mr. Willem Jan Ausma

vrijdag 09-09-2022 | 08:00 uur - 13:30 uur

September 2022

Cambridge, Engeland

Onderwerpen

Op dag 1 trappen Willem Jan Ausma en Geert Janssen af door allereerst van 08.00 tot ongeveer 11.00 uur stil te staan bij de actuele ontwikkelingen op Europees en nationaal niveau op het gebied van voorlopige hechtenis. Interactief zullen aan de hand van casusposities tips en tricks worden aangereikt om uw cliënten te behoeden voor (de voortzetting van de) voorlopige hechtenis.

In deel 2 zal, na een korte pauze, van ongeveer 11.15 tot 13.30 worden ingegaan op de ontwikkelingen over het maken van procesafspraken en afdoeningsvoorstellen. Na een korte schets van wat er gaande is in de ons omringende landen wordt aan de hand van de recente (nationale en Europese) jurisprudentie geschetst wat de valkuilen zijn bij het maken van afspraken en wat de absolute minimumeisen zouden moeten zijn om af te zien van de traditionele strafrechtelijke afdoening. Ook hier zal zeker de mogelijkheid zijn voor discussie, mede aan de hand van enkele door de docenten aangeleverde stellingen.

sluiten -

meer info +

Materieel strafrecht | Opzet | Schuld | Deelneming | Poging en voorbereidin... (klassikaal)

mr. Rob Ter Haar | mr. Ad Machielse

zaterdag 10-09-2022 | 08:00 uur - 13:30 uur

September 2022

Cambridge, Engeland

Onderwerpen

Op dag 2 gaan Ad Machielse en Rob ter Haar u meenemen in een aantal materieelrechtelijke leerstukken zoals opzet, schuld (waaronder roekeloosheid), deelneming, poging/voorbereiding en strafuitsluitingsgronden. Ook de afgelopen tijd hebben zich binnen deze leerstukken belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Zo is bijvoorbeeld het bekende ‘Cito-criterium’ voor de poging nader ingevuld in de zaak van de spectaculaire helikopterontsnapping en zijn er belangrijke arresten gewezen over het bestemmingsvereiste bij de strafbare voorbereiding en de voorwaarden voor vrijwillige terugtred. In het kader van het (voorwaardelijk) opzet is verduidelijkt wanneer sprake is van een ‘aanmerkelijke kans’ en hoe in verkeerszaken kan worden beoordeeld of er opzet op de dood kan worden vastgesteld. Ook kan hier het ‘dubbel opzet’ bij medeplegen/medeplichtigheid niet onvermeld blijven: in hoeverre is de verdachte aansprakelijk voor excessen van zijn mededaders of de uitvoerders?
Ten aanzien van de culpa heeft de introductie van het nieuwe art. 5a WVW consequenties voor de uitleg van de zwaarste vorm van culpa, de roekeloosheid. Inzake de belangrijkste strafuitsluitingsgrond noodweer heeft ook het wat onderbelichte maar niet minder relevante noodweerexces de aandacht van ons hoogste rechtscollege.
Gelet op het grote belang van drugszaken voor de rechtspraktijk kan voorts worden gewezen op de hoeveelheid rechtspraak over de aansprakelijkheid van de eigenaar of verhuurder van een ‘henneppand’; is hij medepleger of slechts medeplichtige? De recente rechtspraak van de Hoge Raad over o.m. deze onderwerpen zal voor u op vakkundige wijze worden geduid, waarbij vanzelfsprekend het verdedigingsperspectief de boventoon zal voeren.

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
Geert-Janssen.jpg
mr. Geert Janssen

senior-rechter (plaatsvervanger) Rechtbank Amsterdam

Bekijk profiel
mr-Ad-Machielsen-doek.jpg
mr. Ad Machielse

oud advocaat generaal Hoge Raad, emeritus hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel