Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrecht

Speciaal voor de Academie hebben 5 top sprekers uit de praktijk 20 video's BPR opgenomen. In deze speciale masterclass worden de belangrijkste ontwikkelingen op dit voor advocaten belangrijke rechtsgebied met u besproken. Van dagvaarding tot en met het hoger beroep alles wordt met u besproken. U kunt kijken wanneer u het beste uitkomt en wanneer u het "nodig" kan hebben.

Elk jaar komen er ook updates voor u beschikbaar. De webinars zijn t/m 31 december 2023 beschikbaar.

Onderwerpen

 • KG aanvulling
 • Relevante jurisprudentie
 • KG/ bodemzaak
 • Formaliteiten
 • Overzicht uitspraken: Inhoud beslagrekest
 • Beslissing op verzoek
 • Overzicht uitspraken: Instellen eis in de hoofdzaak
 • Opheffen conservatoir beslag
 • Overzicht uitspraken: Summierlijk ondeugdelijke vordering
 • Overzicht uitspraken: Onnodig beslag
 • Overzicht uitspraken: Schending art 21 Rv.
 • Verschillende soorten executiekortgedingen
 • Overzicht uitspraken: Toetsingscriterium Hoge Raad
 • Overzicht uitspraken: Kennelijke juridische of feitelijke misslag
 • Annotatie: Hoge Raad 26 februari 1999 | Termijn hoofdzaak
 • Annotatie: Hoge Raad 25 november 2005 | Onvoldoende aannemelijk
 • Annotatie: Hoge Raad 13 september 2013 | Gronsdslag voor leggen beslag
 • Annotatie: Hoge Raad 20 december 2019 | Uitvoerbaarheid bij voorraad
 • Annotatie: Hoge Raad 24 april 2020 | Misbruik van (executie)bevoegheid
 • Omstandigheden van het geval
 • Schuivende panelen
 • Overzicht uitspraken: Regie
 • Waarheids - en aanwijsplicht
 • Overzicht uitspraken: Onmiddellijkheidsbeginsel
 • Overzicht uitspraken: Toepasselijkheid bewijsrecht
 • Inrichting civiele proces
 • Onderscheid stel - en bewijsfase
 • Bewijslast = bewijsrisico
 • Verzwaarde motiveringsplicht
 • Opbouw art. 150 Rv
 • Bewijsaanbod
 • Gezond verstand
 • Grenzen aan waarheidsvinding
 • Verschoningsrecht
 • Voorlopig oordeel en wraking
 • Modernisering bewijsrecht
 • Bewijsrisico
 • Preprocessuele bewijsverrichtingen
 • Partijperikelen
 • Door vergissing of fout onjuiste (naam) wederpartij
 • Tussentijds hoger beroep of toch maar niet
 • Terugwijzen
 • Tussentijds hoger beroep
 • Mondelinge behandeling
 • Ontvankelijkheid en rechtsmiddelenregister
 • Lotsverbonden procedures
 • Processuele positie van de voegende partij
 • Grievenstelsel
 • Twee conclusie regel
 • Overzicht uitspraken: Buiten de grieven om
 • Overzicht uitspraken: Devolutieve werking
 • Overzicht uitspraken: Devolverenvan verweren uit andere procedure
 • Bewijsaanbod in hoger beroep
 • Drempelverhoging in hoger beroep