Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Jeugdstrafrecht

Webinar

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De cursus kan  opgegeven worden voor advocaten die zich willen inschrijven voor de specialisatie jeugdzaken (artikel 6b, bijlage 5 onder 3. De cursus kan worden opgegeven door advocaten die al ingeschreven staan voor de specialisatie jeugdzaken ter continuering van hun inschrijving (artikel 6b, bijlage 5 onder 8 en 9).

De rol van de advocaat in het jeugdstrafrecht, de bijzondere curator, de jeugdrechtadvocaat (en de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt), alsmede actuele jurisprudentie maken duidelijk dat de jeugdige in het recht een duidelijker positie krijgt, ook al is de rechtspositie van een jongeren niet hetzelfde als die van een volwassene in het recht.

In deze cursus zal worden ingegaan op de positie van jongeren in het jeugdstrafrecht.

Onderwerpen

  • Uitgangspunten jeugdstrafrecht
  • Voorgeleiding en/of zitting
  • Ketenpartners/procespartijen
  • Straffen en maatregelen
  • Overzicht uitspraken: Straffen en maatregelen
  • Taakstraf
  • Jurisprudentie diversen
  • Overzicht uitspraken: Procesrecht en executie
  • Verschil Justitiële Jeugdinrichting en Penitentiaire inrichting
  • Wet USB
Spreker(s)

mr. Jetty Gerritse

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland