Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRvB:2017:1813 Centrale Raad van Beroep 10 mei 2017

ECLI:NL:CRvB:2017:1813

Datum: 10-05-2017

Onderwerp: Inlichtingenplicht

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Boete opgelegd in verband met niet onverwijld melden van vonnis van kantonrechter. De door de kantonrechter opgelegde verplichting aan de werkgever, om appellante een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden, kan op zichzelf niet van invloed zijn op de WW-uitkering. Uwv heeft niet duidelijk gemaakt wat de invloed kon zijn van het vonnis op WW-uitkering van appellante. Vonnis viel als zodanig niet onder de inlichtingenverplichting. Door van de betalingen afkomstig van de werkgever onmiddellijk mededeling te doen aan het Uwv heeft appellante haar inlichtingenverplichting nageleefd. Uwv was niet bevoegd boete op te leggen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden