Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2010:168 Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 maart 2010.

ECLI:EU:C:2010:168

Datum: 25-03-2010

Uitspraak naam: Muller

Onderwerp: Begrip overheidsopdracht

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 maart 2010.Helmut Müller GmbH tegen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.Verzoek om een prejudiciële beslissing: Oberlandesgericht Düsseldorf - Duitsland.Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering van werken - Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken - Begrip - Verkoop door overheidsorgaan van stuk grond waarop koper later werken wil uitvoeren - Werken die beantwoorden aan door territoriaal lichaam bepaalde doelstellingen van stedenbouwkundige ontwikkeling.Zaak C-451/08.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Anke Stellingwerff Beintema

advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten