Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2015:8 Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 januari 2015.

ECLI:EU:C:2015:8

Datum: 14-01-2015

Onderwerp: Actualiteiten in jurisprudentie grensoverschrijdende arbeid Oordeel van het hof:  Naar het oordeel van het hof staat de toewijzing van het toezicht als bedoeld in art. 5 WagwEU niet in de weg aan de handhavingsbevoegdheid van SNCU. De bevoegdheden va

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 januari 2015.Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) tegen M.S. Demirci e.a.Verzoek van de Centrale Raad van Beroep om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Ontheffing van de bepalingen inzake de woonplaats – Aanvullende prestaties verleend op grond van de nationale wettelijke regeling – Woonplaatsvereiste – Toepassing op voormalige Turkse werknemers – Turkse staatsburgers die de nationaliteit van de lidstaat van ontvangst hebben verkregen.Zaak C-171/13.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)