Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2021:556 Arrest van het Hof (Negende kamer) van 8 juli 2021.

ECLI:EU:C:2021:556

Datum: 08-07-2021

Onderwerp: Voorwaarde waaronder de opdracht wordt uitgevoerd

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Negende kamer) van 8 juli 2021.„Sanresa“ UAB tegen Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.Verzoek van de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Plaatsen van een overheidsopdracht voor het verrichten van afvalverwerkingsdiensten – Richtlijn 2014/24/EU – Artikelen 58 en 70 – Kwalificatie van de verplichting voor de ondernemer om houder te zijn van een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen – Voorwaarde waaronder de opdracht wordt uitgevoerd.Zaak C-295/20.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)