Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Rechtbank Den Haag 31 januari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 10 januari 2024 Rechtbank Noord-Holland 9 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Bekijk alles
ECLI:EU:C:2004:593 Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 oktober 2004.

ECLI:EU:C:2004:593

Datum: 07-10-2004

Onderwerp: Gunningscriterium laagste prijs

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 oktober 2004.Sintesi SpA tegen Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italië.Richtlijn 93/37/EEG - Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken - Gunning van opdrachten - Recht van aanbestedende dienst om te kiezen tussen criterium van laagste prijs en dat van economisch voordeligste aanbieding.Zaak C-247/02.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)