Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:72 Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 februari 2022.

ECLI:EU:C:2022:72

Datum: 03-02-2022

Onderwerp: Wezenlijke wijziging

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 februari 2022.Advania Sverige AB en Kammarkollegiet tegen Dustin Sverige AB.Verzoek van de Högsta förvaltningsdomstolen om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 72 – Wijziging van opdrachten gedurende de looptijd – Overdracht van de raamovereenkomsten – Nieuwe aannemer die na de faillietverklaring van de aanvankelijke aannemer de rechten en verplichtingen heeft overgenomen die aan deze laatste aannemer waren toegewezen krachtens een raamovereenkomst – Al dan niet noodzakelijk zijn van een nieuwe aanbestedingsprocedure.Zaak C-461/20.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Anke Stellingwerff Beintema

advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten