Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Den Haag 11 januari 2023 Hoge Raad 25 november 2022 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:892 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022.

ECLI:EU:C:2022:892

Datum: 17-11-2022

Onderwerp: Ompakkingsjurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022.Bayer Intellectual Property GmbH tegen kohlpharma GmbH.Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Merken – Richtlijn (EU) 2015/2436 – Aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten – Artikel 10, lid 2 – Rechten verbonden aan het merk – Artikel 15 – Uitputting van het aan het merk verbonden recht – Parallelimport van geneesmiddelen – Ompakking van de van het merk voorziene waar – Nieuwe buitenverpakking – Verzet door de merkhouder – Kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten – Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Richtlijn 2001/83/EG – Artikel 47 bis – Veiligheidskenmerken – Vervanging – Gelijkwaardige kenmerken – Gedelegeerde verordening (EU) 2016/161 – Artikel 3, lid 2 – Middel tegen knoeien – Uniek identificatiekenmerk.Zaak C-204/20.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)