Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Den Haag 11 januari 2023 Hoge Raad 25 november 2022 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:893 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022.

ECLI:EU:C:2022:893

Datum: 17-11-2022

Onderwerp: Ompakkingsjurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022.Merck Sharp & Dohme BV e.a. tegen Abacus Medicine A/S e.a.Prejudiciële verwijzing – Artikelen 34 en 36 VWEU – Vrij verkeer van goederen – Intellectuele eigendom – Merken – Verordening (EU) 2017/1001 – Uniemerk – Artikel 9, lid 2 – Artikel 15 – Richtlijn (EU) 2015/2436 – Aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten – Artikel 10, lid 2 – Artikel 15 – Aan het merk verbonden recht – Uitputting van het aan het merk verbonden recht – Parallelimport van geneesmiddelen – Ompakking van de van het merk voorziene waar – Nieuwe buitenverpakking – Vervanging van het merk op de oorspronkelijke buitenverpakking door een andere productnaam – Opnieuw aanbrengen van het productspecifieke merk van de houder, met uitsluiting van de andere merken of onderscheidende tekens die op deze oorspronkelijke buitenverpakking stonden – Verzet door de merkhouder – Kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten – Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Richtlijn 2001/83/EG – Artikel 47 bis – Veiligheidskenmerken – Vervanging – Gelijkwaardige kenmerken – Gedelegeerde verordening (EU) 2016/161 – Artikel 3, lid 2 – Middel tegen knoeien.Zaak C-224/20.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)