Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Den Haag 11 januari 2023 Hoge Raad 25 november 2022 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:894 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022.

ECLI:EU:C:2022:894

Datum: 17-11-2022

Onderwerp: Ompakkingsjurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022.Impexeco NV en PI Pharma NV tegen Novartis AG en Novartis Pharma NV.Verzoeken van het Hof van beroep te Brussel om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Artikelen 34 en 36 VWEU – Vrij verkeer van goederen – Intellectuele eigendom – Merken – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 9, lid 2 – Artikel 13 – Richtlijn 2008/95 – Artikel 5, lid 1 – Artikel 7 – Aan het merk verbonden recht – Uitputting van het aan het merk verbonden recht – Parallelimport van geneesmiddelen – Referentiegeneesmiddel en generiek geneesmiddel – Economisch verbonden ondernemingen – Ompakking van het generieke geneesmiddel – Nieuwe buitenverpakking – Aanbrengen van het merk van het referentiegeneesmiddel – Verzet door de merkhouder – Kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten.Gevoegde zaken C-253/20 en C-254/20.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)