Raad van State 14 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CBB:2017:41 College van Beroep voor het bedrijfsleven 2 februari 2017

ECLI:NL:CBB:2017:41

Datum: 02-02-2017

Onderwerp: Geen cautie bij schriftelijk verhoor?

Overige onderwerpen: Zwijgrecht, cautie en nemo tenetur -beginsel

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht, Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Klassieke etherpiraat. Boete bestaande uit basisboete van € 2.500 (gebruik vaste antenne-installatie) verhoogd met opslag omdat storing van legale FM-omroep aannemelijk is, omdat de zender van appellant staat binnen het verzorgingsgebied van de legale FM-omroep en het frequentieverschil minder dan 400 kHz is. Vaste gedragslijn, neergelegd in de Beslisboom, is niet onredelijk, voor zover van toepassing en zoals ter zitting is genuanceerd wat betreft de opslag wegens storing van een legale FM-omroep. Boete overeenkomstig de Beslisboom. Spijtoptantenregeling is niet van toepassing. Art 10.9, lid 1 en art 3.13, lid 1 Telecommunicatiewet (Tw)

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht