Gerechtshof Amsterdam 12 oktober 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:3045

Datum: 12-10-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Loon

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

arbeidsovereenkomst. Vraag hoeveel uur per week werknemer bij werkgever heeft gewerkt. Hoger beroep tegen processen-verbaal en tegen deelbeschikking niet-ontvankelijk. Ontbreken van belang bij hoger beroep met betrekking tot (gestelde) verzuimen in de eerste aanleg. Vraag of bewijsopdracht over aantal gewerkte uren mocht worden gegeven en of de bewijswaardering door de kantonrechter juist is. Mocht de kantonrechter de bewijsopdracht in twee delen splitsen en een deel ervan bewezen achten?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: