Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2019:3081 Gerechtshof Amsterdam 20 augustus 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:3081

Datum: 20-08-2019

Uitspraak naam: Under Armour

Onderwerp: Herplaatsing buiten NL

Overige onderwerpen: Reikwijdte herplaatsingsplicht, Rol werkgever

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Ontslag wegens verval van de functie (a-grond). Werkgeefster is de Europese tak van een (internationale) groep van ondernemingen. Werkgeefster heeft niet voldaan aan haar verplichting om bij het door haar te verrichten onderzoek naar herplaatsingsmogelijkheden voor werknemer ingevolge artikel 7:669 lid 1 BW, nader uitgewerkt in artikel 9 en 10 van de Ontslagregeling, mede arbeidsplaatsen in andere tot de groep behorende ondernemingen te betrekken. Haar treft verwijt, zij het niet in een zeer hoge mate, omdat herplaatsing in de eigen onderneming van werkgeefster niet mogelijk was, de kans op herplaatsing van werknemer in een passende functie in andere tot de groep behorende ondernemingen vermoedelijk gering was geweest terwijl werkgever voldoende heeft onderbouwd dat zij herplaatsing in een dergelijke functie niet had kunnen afdwingen. Mede gelet op andere, aan werknemer toegekende vergoedingen, de vermoedelijke resterende duur van het dienstverband zonder de nalatigheid van werkgeefster en de elders verworven inkomsten, wordt de hoogte van de billijke vergoeding vastgesteld op € 30.000,00.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Muriël Nolet

advocaat en partner Unger Nolet Advocaten

mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten