Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:2695

Datum: 23-07-2019

Onderwerp(en): Herstel van gebreken

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Appel van ECLI:NL:RBAMS:2018:8348. Kort geding. Aanbesteding. Na de afwijzing van de vordering van ENRI in de eerste aanleg is de opdracht definitief aan een ander gegund. Slechts over de gedingkosten kan nu nog worden geprocedeerd. De grieven falen. Bekrachtiging.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: