Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2014:8078 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 oktober 2014

ECLI:NL:GHARL:2014:8078

Datum: 21-10-2014

Onderwerp: Zwaarwegend belang

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Vindplaats: Avdr.nlGeheimhoudingsplicht psychiater. De echtgenoot van appellante heeft een jaar voor zijn overlijden zijn testament gewijzigd en daarbij zijn (aanzienlijke) vermogen vereist aan twee charitatieve instellingen.
Op verzoek van de notaris heeft geïntimeerde, die psychiater is, voorafgaand aan de wijziging van het testament onderzoek gedaan naar de geestesvermogens van de echtgenoot. De psychiater heeft een schriftelijke verklaring afgegeven, inhoudende dat de betrokkene wilsbekwaam is zijn testament te wijzigen en in staat is de emotionele gevolgen van deze wijziging te overzien. Appellante stelt dat zij (onaangenaam) verrast is door de wijziging van het testament en dat het de vraag is of betrokkene wilsbekwaam was, nu hij onder behandeling stond vanwege vasculaire dementie. Zij vordert dat de psychiater haar zijn medisch dossier afgeeft. De psychiater beroept zich op zijn beroepsgeheim. Het hof wijst, anders dan de voorzieningenrechter, de vordering toe.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)