Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 juni 2021

ECLI:NL:GHSHE:2021:1928

Datum: 22-06-2021

Onderwerp(en): Annotatie: Gerechtshof 's Hertogenbosch 22 juni 2021 | Gemeente aansprakelijk voor wateroverlast

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

De enkele omstandigheid dat de gemeente de ontwikkeling van de woonwijk planologisch mogelijk heeft gemaakt, terwijl de gemeente wist of had moeten weten dat die wijk hoger zou komen te liggen dan het pand, heeft niet tot gevolg heeft dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld jegens appellant, althans dat op de gemeente de verplichting rust om het perceel van appellant op een gelijkwaardig beschermingsniveau te brengen als de omringende percelen.

Dat de gemeentelijke riolering in de wijk een gebrekkige opstal vormt heeft appellant onvoldoende onderbouwd gesteld. Over de vraag of de pompput naast het perceel van appellant, zijnde onderdeel van de riolering, gebrekkig is dienen partijen zich uit te laten alvorens het hof daarop zal beslissen.

Spreker(s)

mr.-Lucienne-Hoenselaar.jpg
mr. Lucienne Hoenselaar

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten

Bekijk profiel