Hoge Raad 12 april 2024 Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Hoge Raad 31 oktober 2023 Gerechtshof Den Haag 26 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2022:2909 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23 augustus 2022

ECLI:NL:GHSHE:2022:2909

Datum: 23-08-2022

Onderwerp: Art. 6:171/181/170 BW

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht

Vindplaats: Avdr.nl


Beroepsfout (kantoor van) deurwaarder en advocatenkantoor wegens niet tijdig uitbrengen appeldagvaarding? Aansprakelijkheid advocatenkantoor ex artikel 6:76 BW? Deels niet voldoende concreet geformuleerde grieven. Aansprakelijkheid ex artikel 2:180 lid 2 sub b BW (oud) in verband met de minimumstortingsplicht? Aansprakelijkheid ex artikel 2:249 BW wegens misleidende jaarrekening? Aansprakelijkheid ex artikel 6:162 BW wegens gewekte schijn van kredietwaardigheid?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht