Gerechtshof 's-Hertogenbosch 7 april 2009

ECLI:NL:GHSHE:2009:BI0775

Datum: 07-04-2009

Uitspraak naam: Inalfa

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Reikwijdte van de 403 -aansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Betekenis van verklaring ex art. 304 lid 1 sub f BW voor de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij voor de verplichtingen van de – inmiddels failliete - dochtermaatschappij tot nakoming van afvloeiingsregelingen uit hoofde van een na het deponeren van die verklaring tot stand gekomen sociaal plan en voor de afwikkeling van de (reeds voor de deponering van de verklaring) aangegane arbeidsovereenkomsten. Voor beide wordt aansprakelijkheid aangenomen, gelet op de tekst en strekking van de verklaring.

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Etzel van Dooren

universitair docent Universiteit Utrecht, ondernemingsrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: