Hoge Raad 12 april 2024 Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Hoge Raad 31 oktober 2023 Gerechtshof Den Haag 26 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2019:1683 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 7 mei 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:1683

Datum: 07-05-2019

Onderwerp: Art. 7:658/611 Bw

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht

Vindplaats: Avdr.nlDe Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL POMS Z.N. en vier voormalige ambtenaren van Defensie die op POMS-sites werkzaam zijn geweest hebben de Staat aansprakelijk gesteld voor schade die volgens hen geleden is ten gevolge van blootstelling aan Chroom-6.
De rechtbank Limburg heeft bij vonnis van 14 februari 2018 zowel de Stichting als de vier voormalige ambtenaren niet ontvankelijk verklaard. Volgens de rechtbank moesten de vier voormalig ambtenaren hun zaak aan de bestuursrechter voorleggen. De zaak van de Stichting kon volgens de rechtbank niet als collectieve actie worden behandeld.
In dit tussenarrest gelast het hof een zitting waarop partijen met hun advocaten moeten verschijnen. Het hof wil meer informatie van partijen, ook in verband met het in juni 2018 verschenen nadere rapport van het RIVM. In dat rapport is, kort gezegd, geconcludeerd dat het preventie- en zorgbeleid van Defensie op de POMS-locaties ontoereikend is geweest.
Verder wil het hof een nadere reactie van partijen op de vraag of zij met hun zaak eerst naar de bestuursrechter moeten. Ook wenst het hof van de Staat te vernemen wat de stand van zaken is ten aanzien van de aansprakelijkheidsstellingen van de voormalig ambtenaren.
Ten slotte wil het hof tijdens de zitting ook de mogelijkheid van een minnelijke regeling tussen de partijen onderzoeken.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht