Hoge Raad 9 februari 2024 Hoge Raad 15 december 2023 Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Gelderland 4 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:1751 Hoge Raad 15 december 2023

ECLI:NL:HR:2023:1751

Datum: 15-12-2023

Onderwerp: Klachtrecht art. 69 Fw en beroepsrecht art. 67 Fw

Rechtsgebiedenregister: Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl


Faillissementsrecht. Gefailleerde verzoekt rechter-commissaris ex art. 69 Fw curator te gebieden koopovereenkomst te ontbinden. R-c wijst verzoek af. In hoger beroep wijst de rechtbank het verzoek toe. Kan met verzoek ex art. 69 Fw binding curator aan (bevoegdelijk gesloten en door r-c goedgekeurde) koopovereenkomst ongedaan worden gemaakt?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Erik de Kloe

docent Erasmus Universiteit Rotterdam