Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Insolventierecht, ArbeidsrechtOnderwerpen

 • Actoren
 • Benadeling schuldeisers
 • Schending administratie-en bewaarplicht
 • Strafbaarstellingen
 • Straffen en maatregelen
 • Artikel 349 Sr.
 • Civielrechtelijk ingrijpen
 • Afdoeningen
 • Toegang tot de procedure
 • Herstructeringsdeskundige
 • Procedure - openbaar of besloten
 • Aanvullende procedurele regels voor MKB-bedrijven
 • Inhoud van het akkoord
 • Afwijzingsgrond
 • Ontvankelijkheid bezwaar tegen homologatie
 • Afkoelingsperiode
 • Doorstart uit faillissement
 • Positie werknemer
 • Positie werknemer bij doorstart
 • Voor faillissement
 • Invorderingstraject
 • Betalingsregeling en uitstel van betaling
 • Verzoek om uitstel
 • Interne bestuurdersaansprakelijkheid
 • Kan de bestuurder een verwijt worden gemaakt?
 • Inhoudt vennootschapsbelang
 • Bewijsvermoedens art. 2:248 lid 2 BW
 • Benadeling schuldeiser
 • Wetenschap bestuurder
 • Wetenschap crediteur
 • Aansprakelijkheid van de moeder
 • Selectieve betaling
 • Executie niet-onherroepelijk vonnis
 • Elementen voor aansprakelijkheid bestuurder executant
 • Tegenstrijdige belangen
 • Informatiepositie schuldeisers
 • Governance faillissement vs NV/BV
 • Klachtrecht art. 69 Fw en beroepsrecht art. 67 Fw
 • Pre-pack
 • Rechten schuldeisers
 • WHOA
 • Rechten MKB-schuldeisers
 • Kosten schuldeisers