Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Insolventierecht, Letselschaderecht, Vastgoedrecht, Informatierecht, Privacyrecht

In de online leergang verbintenissenrecht worden de meest voorkomende onderwerpen die bij uitstek relevant zijn voor uw (dagelijkse) rechtspraktijk, besproken. De sprekers komen uit de rechterlijke macht en uit de praktijk zodat deze leergang een grote praktische insteek heeft. De online leergang verbintenissenrecht is bedoeld voor juristen die hun kennis willen verdiepen.

Onderwerpen

 • Contractuele voorzieningen
 • Reacties van de schuldeiser op een tekortkoming
 • Ingebrekestelling
 • Beroep op ontbreken ingebrekestelling
 • Wettelijke rente
 • Toerekenbaarheid
 • Contractuele regeling
 • kennis geven
 • Artikel 6:2 lid 1 en 6:248 lid 1 BW
 • Sanctie
 • Aanvang klachttermijn
 • Schenden klachtplicht
 • Consumentenkoop
 • Non-conformiteit
 • Gebrekentermijn
 • Remedies
 • Koop op afstand
 • Oneerlijke handelspraktijken
 • Misleidende handelspraktijk
 • Zwarte lijst misleidende HP
 • Algemene voorwaarden
 • Ambtshalve toetsing
 • grijze en blauwe lijst
 • Annuleringsbeding
 • Non –conformiteit
 • Onderzoeksplicht koper
 • Mededelingsplicht verkoper
 • Financieringsvoorbehoud
 • Vormerkung–bescherming
 • Art. 7:2 lid 1 BW
 • Functie opschortingsrecht
 • Vereisten voor opschorting
 • Opschorting en opeisbaarheid
 • Processuele aspecten
 • Opschorting bij duurverplichting
 • Kenbaarheid en mededeling opschorting
 • Geen bevoegdheid tot opschorting
 • Retentierecht
 • Derdenwerking retentierecht
 • Eigendomsvoorbehoud als zekerheid
 • Eigendomsvoorbehoud en ontbinding
 • Kredieteigendomsvoorbehoud
 • Oneigenlijke vermenging
 • Voorwaardelijke overdracht
 • Voorwaardelijke eigendom
 • Het arrest Rabobank/Reuser
 • Verpanding voorwaardelijke eigendom
 • Wilsvertrouwensleer
 • Art. :3:33 en 3:35 BW
 • Totstandkoming overeenkomst
 • Precontractuele fase
 • Precontractuele informatie
 • Elektronisch contracterenverstrekking van bepaalde gegevens/informatie:
 • Informatie bij bestelproces (ex 6:227b BW)
 • Gevolgen niet-naleving
 • Totstandkoming van e-contract
 • Eelektronische handtekening vereist?
 • B2C –overeenkomsten op afstand
 • Herroepingsrecht
 • Voordeel VSO
 • Vormvereisten
 • Kwalificeren
 • Uitleg
 • Kwijting
 • Totstandkoming
 • Onvoorziene omstandigheden
 • Ontbindende voorwaarde
 • Uitsluiting
 • Wanneer verzuim?
 • Garantieverbintenis
 • Wat is ingebrekestelling?
 • Aansprakelijkstelling nodig
 • Blijvende onmogelijkheid
 • Toepassing in de praktijk
 • Verzuim zonder IGBS
 • Fatale termijn
 • Rente
 • Opzegtermijn opdracht
 • Terhandstellen algemene voorwaarden
 • Indexeringsclausules huur
 • Duidelijkheid en financiële transparantie
 • Hoe worden algemene voorwaarden toepasselijk
 • Wilsvertrouwensleer
 • Battle of forms
 • Vernietiging
 • Informatieplicht
 • Dienstenrichtlijn